Empresa de Treball Temporal

< Els Nostres Serveis

Els nostres principals valors són la professionalitat, la serietat i la qualitat en el servei.

L'àmplia experiència acumulada al llarg dels anys ha fet que siguem una empresa consolidada i reconeguda en el sector dels serveis empresarials. Els serveis de elSegriàETT són:

  • Borsa d'ocupació.
  • Procés de selecció de candidats segons perfils de lloc de treball i contractes de posada a disposició.
  • Valoració del lloc de treball, ajustant les característiques del candidat/a i formació del treballador.
  • Ocupació amb suport i seguiment laboral individualitzat dut a terme pels nostres professionals.
  • Coordinació dels nostres tècnics amb els responsables de prevenció de l'empresa.
  • Vigilància de salut i revisions mèdiques.