El segria ETT

El conjunt d'empreses que formem Grup Romia Llop, som líders en el sector agrari, coneixent de primera mà els riscos i les complexitats que comporta aquest sector.

Oferim serveis que minimitzin aquests riscos on els clients aconsegueixen la màxima rentabilitat de les seves explotacions-

  • L'empresa elSegriaETT estem especialitzats en la cerca i reclutament de personal especialitzat en labors agrícoles, especialment en la recol·leció i manipulació en centrals hortofrutícoles.